Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dspam [2006/06/17 23:00]
a
dspam [2009/05/25 00:35] (current)
Line 158: Line 158:
  
 Mogoče še beseda o začetnem učenju ... če imaš pri roki lep arhiv spama, ga vsekakor uporabi. Pozor le na to, da moraš imeti pri roki tudi arhiv vsaj enake, še bolje večje količine hama. Ko imaš zadevo naučeno, lahko preklopiš na toe training in ga futraš samo še z napakami. Mogoče še beseda o začetnem učenju ... če imaš pri roki lep arhiv spama, ga vsekakor uporabi. Pozor le na to, da moraš imeti pri roki tudi arhiv vsaj enake, še bolje večje količine hama. Ko imaš zadevo naučeno, lahko preklopiš na toe training in ga futraš samo še z napakami.
 +
  
  
Line 164: Line 165:
 Zadeva "​deluje"​. Daje vtis čudovite akademske igrače, ki se spogleduje z realnim svetom. Zato ima ogromen potencial, vendar je zanjo potrebno preliti še nekaj švica, da bo domača tudi v realnem svetu. Konkreten primer: če vklopiš ShowFactors in pošiljaš okrog unicode maile, ostane unicode tak kot je v teh faktorjih, ki grejo v headerje ... čemur se potem upre vsak pošten MTA. Logging je tudi nonexistant,​ more or less ... Tako da zveš kaj se dogaja samo s strace in gdb, ker pač ne moreš ves čas laufati zadeve v debuggingu in spremljati nekaj sto vrstic outputa per filtered mail ... \\ Zadeva "​deluje"​. Daje vtis čudovite akademske igrače, ki se spogleduje z realnim svetom. Zato ima ogromen potencial, vendar je zanjo potrebno preliti še nekaj švica, da bo domača tudi v realnem svetu. Konkreten primer: če vklopiš ShowFactors in pošiljaš okrog unicode maile, ostane unicode tak kot je v teh faktorjih, ki grejo v headerje ... čemur se potem upre vsak pošten MTA. Logging je tudi nonexistant,​ more or less ... Tako da zveš kaj se dogaja samo s strace in gdb, ker pač ne moreš ves čas laufati zadeve v debuggingu in spremljati nekaj sto vrstic outputa per filtered mail ... \\
 Po drugi strani pa zadeva na 1.2ghz p3 ne porabi za mail več kot 0.02s, kar je številka iz drugega vesolja napram amavisd/​spamassassin opciji in je v določenih okoljih vredna dodatnega truda. Pač za tiste, ki vejo, zakaj jo rabijo. Po drugi strani pa zadeva na 1.2ghz p3 ne porabi za mail več kot 0.02s, kar je številka iz drugega vesolja napram amavisd/​spamassassin opciji in je v določenih okoljih vredna dodatnega truda. Pač za tiste, ki vejo, zakaj jo rabijo.
 +
 +===== DSPAM WebUI with Virtual Users   =====
 +   ​apt-get install dspam-webfrontend
 +   ​apt-get install mod_auth_mysql
 +
 +Then create a .htaccess file in the DSPAM WebUI folder (/​var/​www/​dspam),​ containing this configuration:​
 +
 +   ​AuthName "DSPAM Authentication"​
 +   ​AuthType Basic
 +   ​AuthBasicAuthoritative Off
 +   ​Auth_MySQL_Host localhost
 +   ​AuthMySQL_User <your mysql user name here>
 +   ​AuthMySQL_Password <your mysql password here>
 +   ​AuthMySQL_DB mail
 +   ​AuthMySQL_Password_Table users
 +  AuthMySQL_Username_Field email
 +  AuthMySQL_Password_Field password
 +  AuthMySQL_Encrypted_Passwords on
 +  AuthMySQL on
 +  AuthMySQL_Authoritative On
 +  require valid-user
 +
 +After that, create a new virtualhost (or use an existing) with the following settings:
 +
 +   <​VirtualHost>​
 +   ​DocumentRoot "/​var/​www/​dspam"​
 +   ​ServerName dspam.yourdomain.tld
 +   ​SuexecUserGroup dspam dspam
 +     <​Directory /​var/​www/​dspam>​
 +       ​Options ExecCGI
 +       ​Options -Indexes
 +       ​Addhandler cgi-script .cgi
 +       ​DirectoryIndex dspam.cgi
 +     </​Directory>​
 +  </​VirtualHost>​
dspam.txt · Last modified: 2009/05/25 00:35 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 ipv6 ready